Jiří M. Skuhra

Jiří M. Skuhra nebezpečná čokoláda Hilín 4. 4. 11:12 (pondělí) „Jak dobře jste ho znal, pane učiteli?“ Tak zazněla první otázka z úst vyšetřovatele Segeta. Seděl na lavici za dřevěným stolem naproti učiteli místní základní školy. Seděli a pozorovali linie hřbetů protějších kopců. Bylo docela pěkné počasí na to, že byl duben, který v tomto… Continue reading Jiří M. Skuhra